Kompania e Pastrimit 

"RAMA CLEAN"

Si biznes i vogel dhe social, RAMA CLEAN është i fokusuar të jetë lider në fushën
e shërbimeve familjare, duke ndikuar pozitivisht në cilësinë e jetesës së klientëve të saj,
stafit dhe shoqërisë në përgjithësi.
Përvecse të jetë një biznes fitimprurës,
misioni i RAMA CLEAN është të nxisë punësimin e
njerëzve në tregun e shërbimeve, duke u ofruar atyre një marrëdhënie punësimi formale, të
rregullt dhe të siguruar. Ndër të tjera, ky mision shkon në krah të ndërgjegësimit të çdo
individi të shoqërisë shiqptare, me synimin
Misioni i kompanise
e punësimin në qytetin e tyre, pa patur nevojë të
migrojnë apo të largohen nga familja, e cila është thelbi dhe pasuria e çdo shoqërie.

Për më tepër, RAMA CLEAN është një biznes me impakt të drejtpërdrejtë local, dhe me
eksperjencë Gjermane.

Kompania e Pastrimit "RAMA CLEAN"

Tel:  +355 69 530 6802

email:  ramacleankompani@gmail.com

KLIKO ne